28 januari 2019

Werkgever in de spots: waarom Net Brussel zweert bij jobdates

Nieuwe medewerkers vlot, talrijk en op regelmatige basis aanwerven. Net Brussel, de Brusselse afvalophaaldienst, slaagt hier al 7 jaar in dankzij het systeem van ‘jobdating’. Het concept? Op een locatie naar keuze ontmoet je op één dag verschillende kandidaten, op voorhand geselecteerd door Select Actiris. “Een eenvoudige maar uiterst efficiënte formule”, vindt hr-verantwoordelijke Serge Dom.

Net Brussel telt zo’n 2.800 medewerkers, waarvan bijna de helft een tijdelijk contract heeft, zoals een ‘First Stage’- of geco-overeenkomst. Om een continue toestroom aan kandidaten te garanderen, vraagt Net Brussel aan Select Actiris, de werkgeversdienst van Actiris, om jaarlijks een 20-tal ‘jobdates’ te organiseren. Een tactiek die aanslaat: elke jobdating levert zo’n 20 tot 30 kandidaten op, waarvan ongeveer de helft aan de slag kan bij Net Brussel.

Jobdating in een notendop

Op een jobdating-event krijg je als werkgever de kans om sollicitatiegesprekken te voeren met verschillende kandidaten die al voor jou geselecteerd werden. Je hoeft enkel op voorhand je vacatures aan Select Actiris te bezorgen. Wij zorgen voor de rest: de analyse en verspreiding van je vacatures, de screening van de kandidaten, de dagplanning … Hier vind je meer praktische informatie.

Meerdere vliegen in een klap

"De jobdates helpen ons op meerdere vlakken", steekt Serge van wal. “Via deze weg sluiten we bijvoorbeeld heel wat ‘First Stage’- en startbaanovereenkomsten af, vaak met jongeren die lager geschoold zijn of moeilijk de weg naar de arbeidsmarkt vinden. We vroegen ook al om jobdates te organiseren om IBO-contracten af te sluiten, en om specifieke functies – zoals een openbare netheidsmedewerker of vrachtwagenchauffeur – in te vullen.”

Serge: “Achter de schermen zorgde Select Actiris ervoor dat alles vlot verliep. Wij moesten ons niet bezighouden met de zoektocht naar en voorselectie van kandidaten, de dagplanning, de logistiek … Een heuse tijdswinst voor Net Brussel!”

Eén aanspreekpunt voor elke partner

Pablo Drama Ekinda Loki is werkgeversconsulent bij Select Actiris en het aanspreekpunt voor Net Brussel. “De werkgevers die ik begeleid, moeten mij enkel hun vacatures bezorgen. Ik speel die informatie door aan onze tewerkstellingsconsulenten en neem binnen de 48 uur contact op met een plan van aanpak.”

Het belang van de voorselectie

"Samen met Pablo analyseren wij wat er logistiek mogelijk is en in de agenda past", vertelt Patrick Renglet, tewerkstellingsconsulent voor de publieke sector bij Select Actiris. "Daarna start de preselectie: in een individueel gesprek met de kandidaat pols ik naar de motivatie en talenkennis.”

Van test naar gesprek

Voor Net Brussel hanteert Patrick een aanpak op maat: "We stellen Net Brussel altijd eerst kort voor. Erna gaat de eigenlijke jobdate van start en krijgen alle kandidaten een schriftelijke test. Met die test gaan we na of de kandidaat eenvoudige verslagen kan schrijven en alle veiligheidsvoorschriften van de job goed begrijpt. Op basis hiervan maken we een eerste selectie. De deelnemers krijgen hun resultaat nog de dag zelf. Is dat positief, dan leggen we meteen ook een individueel interview vast.”

Niet zomaar een logistiek gemak

"De tijdswinst en logistieke ondersteuning zijn belangrijke voordelen voor ons”, vertelt Serge. “Maar Select Actiris steekt er ook bovenuit op het vlak van expertise. Zo zijn we telkens erg tevreden met de kandidaten uit de voorselectie, die steevast van een correcte attitude en motivatie getuigen. Stiptheid is bijvoorbeeld voor ons een heel belangrijk selectiecriterium. Want als onze medewerkers ’s ochtends te laat arriveren, starten de vuilniswagens al met een vertraging aan hun ophaalronde.”

De cijfers spreken voor zich

In 2017 organiseerde Select Actiris maar liefst 90 jobdates: goed voor bijna 300 arbeidscontracten die nog datzelfde jaar werden ondertekend. Onze 26 consultants begeleiden zowel privé- als publieke bedrijven, waaronder Net Brussel, maar ook de MIVB, bPost, Uniqlo, Securitas en de Palace. Het resultaat? 12.678 behandelde vacatures, waarvan er intussen al 8.172 zijn ingevuld.

Klinkt jobdating ook als iets voor jou?

Contacteer ons hier

Chomicha Boudakhani - Rekruteringsconsulente

Chomicha is rekruteringsconsulente bij Select Actiris. Door hen een selectie en rekrutering op maat te bieden, wil ze een hechte vertrouwensband met werkgevers smeden en behouden.